صفحه اصلی بازرگانی صنایع معادن کشاورزی فرابخشی اتاق ایران EN راهنما

تازه‌ها

                                               پاییز 1400
                                               5/94
                                               بهمن 1400
                                               51/55
                                               بهمن 1400
                                               41/4
                                               نه ماهه 1400
                                               3/8

سامانه آماری اتاق ایران با هدف اطلاع رسانی آماری، تأمین نیازهای آماری واحدهای مختلف اتاق ایران و دستیابی فعالان اقتصادی در بخش های مختلف بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین محققان داخلی و خارجی به آمار و اطلاعات اقتصادی مورد نیاز به صورت متمرکز و یکپارچه ایجاد شده است. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران می کوشد تا در این سامانه، با انتخاب گزیده هایی از آمارهاي توليد شده توسط نظام آماری کشور و همچنین آمارهای مرتبط با انجام فعالیت های متنوع اتاق ایران و واحدهای وابسته، سری های زمانی اطلاعات اقتصادی برگزیده را با رعایت استانداردهای آماری و استفاده از شیوه های متنوع انتشار داده ها، ارائه نماید.
برای استفاده بهتر از سامانه پیشنهاد می شود فونت B Yekan را بر روی سیستم خود(در صورت عدم نصب) نصب نموده و ترجیحا از مرورگر Internet Explorer نسخه 11 و بالاتر استفاده نمایید.
راهنمای استفاده از سامانه آماری از لینک زیر قابل مشاهده می باشد. در صورتی که در هر بخشی از سامانه قرار داشتید می توانید از طریق منوی بالای صفحه به این راهنما دسترسی داشته باشید.

*** دریافت فایل راهنما ***