صفحه اصلی بازرگانی صنایع معادن کشاورزی فرابخشی اتاق ایران EN

تازه‌ها

                                               زمستان ۱۳۹8
                                               6/05
                                               اردیبهشت ۱۳۹۹
                                               28/68
                                               اردیبهشت ۱۳۹۹
                                               %۲۹/۸
                                               نه‌ماهه ۱۳۹۸
                                               %-۷/۶

ارتباط با ما

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴

تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی ، پلاک ۱۷۵

تلفن: 02185733600 – 02185732818

ایمیل:stat@iccima.ir